Xuất tinh sớm chính là chấm dứt "cuộc yêu" sớm hơn mong đợi, tình trạng không được kéo dài trong lúc quan hệ khiến cho người trong cuộc cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Hiện nay rất nhiều người gặp phải vấn đề xuất tinh sớm và xuất hiện ở…

Hotline: 093 223 8188