Thiểu năng tinh trùng

Thiểu năng tinh trùng là tình trạng suy giảm về số lượng, độ di động hoặc tỉ lệ hình dạng bình thường của tinh trùng. Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.