Thứ Năm, 21 / 09 / 2017
TRANG CHỦ > sẩy thai

Hỏi: Em 25 tuổi, kết hôn được 3 năm, mang thai hai lần nhưng đều bị hỏng. Lần đầu em mang thai được 5 tháng thì sinh non, lần hai được 9 tháng, còn vài ngày nữa sinh thì em lại bị thai lưu. Vợ chồng em kế hoạch được một

Tác giả: - Đăng ngày:

Xem thêm