Bạn có tin rằng việc sử dụng túi nylon, vải vóc nhuộm màu, các đồ tẩy rửa vệ sinh...cũng làm ảnh hưởng đến việc khó có con cái không? Theo một nghiên cứu ở Mỹ thuộc trường ĐH California đã chứng minh rằng các hóa chất chứa đựng trong những loại…